Dr. Som Sochenda

Dr. Som Sochenda

    DDS, MSc (Mahidol University) – Oral Surgeon