ពិធី​ ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈ នៃការយោគយល់គ្នារវាង សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ និង​ ក្រុមហ៊ុន ឱសថស្ថានយូឃែរ

នៅថ្ងៃច័ន្ទ ១៤រោច​រ ​​​ខែកត្តិក​ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
​​សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ បានរៀបចំពិធី​ ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈ នៃការយោគយល់គ្នារវាង
សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ និង​ ក្រុមហ៊ុន ឱសថស្ថានយូឃែរ។ Dr. Pascal CATRY, CEO of Ucare Pharmacies សាស្ត្រាចារ្យ អ៊ាន ហ្វីនលេសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរ បានអញ្ចើញចូលរួមក្នុងពិធីនោះ។
Photo Album