អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ និង​ មន្ទីរពេទ្យ ហេប្រុន

នៅថ្ងៃច័ន្ទ ១៤រោច​រ ​​​ខែកត្តិក​ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ​​សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ បានរៀបចំកម្មវិធីពិធី​ ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ និង​ មន្ទីរពេទ្យ ហេប្រុន ដែលកម្មវីធីបានអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសដូចជា សាស្ត្រាចារ្យ គីម វូជុង មន្ទីរពេទ្យ ហេប្រុន​ និង សាស្ត្រាចារ្យ អ៊ាន ហ្វីនលេសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ។
Photo Album