សកម្មភាពពិនិត្យ​ និងព្យាបាលជម្ងឺភ្នែកឡើងបាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឥតគិតថ្លៃ ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញមកពីប្រទេសអង់គ្លេស​ នៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត University of Puthisastra (UP)