និស្សិតល្បុក្កតោ ដណ្តើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខបីនៅប្រទេសវៀតណាម

សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ ពិតជាមានសេចក្តីសោមន្សរីករាយនិងមោទនភាពក្រៃលែងទៅដល់និស្សិតទាំងអស់ដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខបីនៅក្នុងការប្រកួត International Martial Art Festivalនៅប្រទេសវៀតណាម។ តាមរយៈជ័យលាភីនេះ ពួកគាត់បានបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាកូនខ្មែរពិតជាមានសមត្ថភាពនិងស្នាដៃពិតប្រាកដមែន បើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្តី។
តាំងនាមឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ សូមជូនពរនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្អូនៗ ខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តទៅទៀត ដើម្បីពង្រឹងខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្រោយៗទៀតនាពេលអនាគត។

កម្រងរូបភាព