និស្សិតល្បុក្កតោនៃសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ ទៅចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី International Martial Art Festival នៅប្រទេសវៀតណាម

នៅថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ សមាជិកក្លឹបល្បុក្កត្តោនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្តចំនួន ៤នាក់ បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេស វៀតណាម ដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី International Martial Art Festival ។ តាំងនាមឲ្យសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត សូមជូនពរអោយកីឡាករ និងកីឡាការិនី គុនល្បុក្កតោទាំងអស់ទទួលបានជ័យជំនះ និងទទួលបានមេដាយជូនជាតិមាតុភូមិ។