និស្សិតទន្តសាស្ត្រចូលរួមក្នុងកម្មវិធី The 27th SEAADE 2016 Conference

នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ និស្សិតផ្នែកទន្តសាស្រ្តចំនួន ២៥រូបនិងសាស្រ្តាចារ្យចំនួន ៣ រូបនៃ សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្តបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធី The 27th SEAADE 2016 Conference ក្រោមប្រធានបទ “ Dental Educational in Asia one community ,one vision” ជាមួយនិងបណ្តាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ដែលប្រព្រឹត្តទៅ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម។ សូមចូលរួមអបអរសាទរ និងជូនពរឲ្យដំណើរចូលរួមសន្និសិទនេះទទួលបានជោគជ័យ។

កម្រងរូបភាព