ព័ត៌មាន ស្តីពីជំងឺដំបៅក្នុងមាត់ និងមហារីកមាត់ តើអ្នកធ្លាប់បានលឺពីជំងឺដំបៅក្នុងមាត់ និងមហារីកមាត់ ឫទេ? តើវាបណ្តាលមកពីអ្វី? សូមរីករាយទស្សនាព័ត៌មានខ្លី អំពីសិក្ខាសាលានៃការសិក្សាអង្កេតថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីជំងឺដំបៅក្នុងមាត់ និងមហារីកមាត់ (Cambodian National Survey of Oral Mucosal Lesions) ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត។ —————————————————————————តាមដានព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្រ្តតាមរយៈ៖គេហទំព័រ៖ http://www.puthisastra.edu.khFB Page ៖ University of Puthisastra (UP)Youtube ៖ https://www.youtube.com/user/UPStudentTV/videosចំពោះសិស្សនិស្សិត ឬអាណាព្យាលបាលទាំងអស់ដែលមានចម្ងល់ចង់ទាក់ទងសាកសួរព័ត៌មានសិក្សាលើមុខជំនាញផ្សេងៗនៅសាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 1800212020 ។ ការទំនាក់ទំនងលេខខាងលើនេះ គឺមិនមានកាត់ទឹកប្រាក់ពីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកឡើយ។ ឬលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ២២១ ៦២៤ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់សិស្សនិស្សិត និងអាណាព្យាបាលពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។ សូមអរគុណ! Posted by University of Puthisastra (UP) on Sunday, 18 October 2015